(Bedrijfs-)Hartje plaatsen

Bedrijfshartje

Commerciële ondernemingen kunnen op een goedkope manier de 18.000 inwoners van Nijmegen-Midden bereiken. Voor € 15,- kopen zij een Bedrijfshartje in Hart van Nijmegen. Een Bedrijfshartje bevalt maximaal 50 woorden. Mail de tekst naar: bedrijfshartjes@hartvannijmegen.nu en maak € 15,- over op NL62 INGB 0005672046, t.n.v. Stichting Hazenkamp en St. Anna, onder vermelding van Bedrijfshartje. De Bedrijfshartjes voor de volgende Hart van Nijmegen (20-21 mei), moeten uiterlijk 28 april 2017 binnen zijn. Hetzelfde geldt voor de € 15,-.

Hartje

Bewoners van Nijmegen-Midden die versterking zoeken van bijvoorbeeld hun koor, gym- of leesclub, kunnen een Hartje plaatsen in Hart van Nijmegen. Ook mensen die gratis hulp zoeken of aanbieden, iets te koop hebben of juist zoeken, kunnen een Hartje plaatsen. Een Hartje is een bericht van maximaal 50 woorden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Mail de tekst naar hartjes@hartvannijmegen.nu. De Hartjes voor de volgende Hart van Nijmegen (20-21 mei), moeten uiterlijk 28 april 2017 binnen zijn.

Header: Kapper aan de Willemsweg. Foto: Vincent Moll

Magazine voor de 18.000 inwoners van Nijmegen Midden