(Bedrijfs-)Hartje plaatsen

Bedrijfshartje

Commerciële ondernemingen kunnen op een goedkope manier de 18.000 inwoners van Nijmegen-Midden bereiken. Voor € 15,- kopen zij een Bedrijfshartje in Hart van Nijmegen. Een Bedrijfshartje bevat maximaal 50 woorden. Mail de tekst voor de kopijdeadline naar: bedrijfshartjes@hartvannijmegen.nu en maak, ook voor de kopijdeadline, € 15,- over op NL62 INGB 0005672046, t.n.v. Stichting De Hazenkamp en St. Anna, onder vermelding van Bedrijfshartje.

Hartje

Bewoners van Nijmegen-Midden die versterking zoeken van bijvoorbeeld hun koor, gym- of leesclub, kunnen een Hartje plaatsen in Hart van Nijmegen. Ook mensen die gratis hulp zoeken of aanbieden, iets te koop hebben of juist zoeken, kunnen een Hartje plaatsen. Een Hartje is een bericht van maximaal 50 woorden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Mail de tekst voor de kopijdeadline naar hartjes@hartvannijmegen.nu.

Planning 2019

In 2019 verschijnt Hart van Nijmegen op:
Nr. 1 : zaterdag 2/ zondag 3 februari (kopijdeadline: 11 januari)
Nr. 2: zaterdag 23/ zondag 24 maart (kopijdeadline: 1 maart)
Nr. 3: zaterdag 11/ zondag 12 mei (kopijdeadline: 19 april)
Nr. 4: zaterdag 29 juni/ zondag 30 juni (kopijdeadline: 7 juni)
Nr. 5 : zaterdag 21/ zondag 22 september (kopijdeadline: 30 augustus)
Nr. 6: zaterdag 14/ zondag 15 december (kopijdeadline: 22 november)

Header: Kapper aan de Willemsweg. Foto: Vincent Moll

Magazine voor de 18.000 inwoners van Nijmegen Midden